TD-seminar i Momhøje 2. oktober

DFSU og Discgolf-Vest inviterer jer til en samling for formænd (eller andre klubledere) og TD’er i Momhøje d. 2. oktober.

Formålet er, at samle jer formænd og erfarne TD’er i to grupper, som kan tage aktuelle problemstillinger op, og spare med hinanden og skabe et netværk, hvor vi kan drage nytte af hinanden.

Der vil blive forskellige emner taget op, og vi henter nogle mennesker ind til at fortælle og holde oplæg, som vi så kan tage en snak ud fra.

Første gang er det en fælles samling, hvor vi drøfter fremtidens møder og formen, og så holder Lars Lau et oplæg omkring det at afholde store turneringer. Hvornår går han i gang med forberedelser, hvad skal der tænkes på uden om turneringen, og hvordan tænkes klub og TD samarbejdet gjort?

Derefter tager vi en runde på vores bane, hvor vi deles i grupper, og til slut skal der snakkkes lidt videre om tanker og ideer.

Karsten Iversen bliver forbindelsen til DFSU disc golf specialudvalget.

På dagen vil formanden for DFSU, Dennis Thygesen, også kort informere om hovedbestyrelsens arbejde.

Samlingen er gratis at deltage i, og vi sørger for lokaler og mad samt drikkevarer.

Seneste tilmelding 18. september ved mail til karsten@ddgu.dk eller ki@discgolf-vest.dk)