Monthly Archives: september 2022

2023 planlægning er i gang

Sæsonen er knapt forbi, før blikket vender sig mod næste sæson. Især planlægningen af tours for 2023 skal på plads, inden vi lige om lidt går på juleferie.

DFSU Danish Tour 2023
Der ønskes bud på afholdelse af DFSU Danish Tour 2023 senest d. 15. november. Der skulle gerne kunne tilbyde 5-6 afdelinger på DFSU Danish Tour. Kontakt René Mikkelsen (tourudvalg) på rene@ddgu.dk såfremt der er spørgsmål vedrørende Danish Tour. Det er også ham, man sender sit bud om afholdelse af DFSU Danish Tour til. Han vil gerne have flest mulige praktiske informationer omkring turneringen, især i forhold til faciliteter mm. Af hensyn til sæsonplanlægning bedes ansøgere påføre to datoer i prioriteret rækkefølge.
Rammer og formater 2022

Lena Brammer Klokmose i Momhøje

Mesterskaber
Deadline for bud på afholdelse af regionale mesterskaber, Nationale mesterskaber (DFSU Dansk mesterskab, DFSU Dansk Amatørmesterskab) og DM i doubles er ligeledes 15. november. Af hensyn til sæsonplanlægning bedes ansøgere påføre to datoer i prioriteret rækkefølge.

Fairway Cup udvider
Fairway Cup planlægger en udvidelse til næste sæson i samarbejde med DFSU disc golf. Detaljerne er endnu ikke på plads, men det glæder os at Danmark fra 2023 råder over to nationale tours. Flere informationer om udvidelsen af Fairway Cup til hele landet vil følge start november, når gruppen har holdt møde næste gang. Men hvis nogle klubber allerede nu overvejer en Fairway Cup afdeling, skal de være meget velkomne til at kontakte Birger Juhl Nielsen via messenger, birgerjuhl@yahoo.dk eller på 27 39 93 97.

TD og klubleder seminar
Der var planlagt med en TD og klubleder dag i Momhøje d. 2. oktober. Desværre må vi udskyde arrangementet til den nye sæson pga få tilmeldte. Vi har dog fået en del positive tilkendegivelser på initiativet, så vi forsøger igen til foråret.

Instruktøruddannelse
Det ser desværre ikke ud til at vi kan finde en weekend for afholdelse af instruktøruddannelse her i efteråret. Vi vender også her tilbage til foråret, hvor Sjælland har første prioritet, da de blev snydt i indeværende sæson.

Fra instruktøruddannelse i Tilst 2022

Kontakt bestyrelsen
Husk at bestyrelsen ikke er længere væk end en mail – bestyrelsen@ddgu.dk. Kontakt os hvis du har noget på hjertet, hvadenten det er ris eller ros.

På vegne af DFSU disc golf
Dennis Thygesen, formand
formand@ddgu.dk

TD-seminar i Momhøje 2. oktober

DFSU og Discgolf-Vest inviterer jer til en samling for formænd (eller andre klubledere) og TD’er i Momhøje d. 2. oktober.

Formålet er, at samle jer formænd og erfarne TD’er i to grupper, som kan tage aktuelle problemstillinger op, og spare med hinanden og skabe et netværk, hvor vi kan drage nytte af hinanden.

Der vil blive forskellige emner taget op, og vi henter nogle mennesker ind til at fortælle og holde oplæg, som vi så kan tage en snak ud fra.

Første gang er det en fælles samling, hvor vi drøfter fremtidens møder og formen, og så holder Lars Lau et oplæg omkring det at afholde store turneringer. Hvornår går han i gang med forberedelser, hvad skal der tænkes på uden om turneringen, og hvordan tænkes klub og TD samarbejdet gjort?

Derefter tager vi en runde på vores bane, hvor vi deles i grupper, og til slut skal der snakkkes lidt videre om tanker og ideer.

Karsten Iversen bliver forbindelsen til DFSU disc golf specialudvalget.

På dagen vil formanden for DFSU, Dennis Thygesen, også kort informere om hovedbestyrelsens arbejde.

Samlingen er gratis at deltage i, og vi sørger for lokaler og mad samt drikkevarer.

Seneste tilmelding 18. september ved mail til karsten@ddgu.dk eller ki@discgolf-vest.dk)