Monthly Archives: oktober 2018

Stop for optagelse af medlemmer

I forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i Aalborg i forbindelse med Aalborg Open, blev det besluttet af DDGU ikke optager nye medlemmer ind til en ny bestyrelse på plads.
Det er der to årsager til. For det første, så opererer DDGU i øjeblikket med et absolut minimum af aktivitet. Den nuværende bestyrelse sidder der kun for at opfylde kravet i vedtægterne og holde DDGU i live, ind til der er andre personer, der ønsker at føre DDGU videre. Så længe der ikke er aktiviteter, så giver det ikke meget mening at betale for medlemskab.

For det andet, så giver de nuværende vedtægter ikke en reel mulighed for at nedlægge DDGU, da det kræver at et stort flertal af medlemmerne møder op og stemmer for. Det er ikke fordi vi ønsker at nedlægge DDGU, men såfremt der ikke på en kommende generalforsamling kan vælges en ny bestyrelse, så kan det blive nødvendigt.

Så hvis du ønsker at DDGU skal fortsætte, så er det vigtigt at du tager ansvar og hjælper med at finde kandidater der vil stille op til bestyrelsen til næste generalforsamling der vil blive afholdt i henhold til vedtægterne i foråret. Det vil på dagen være muligt for de fremmødte at forny deres medlemskab ved indbetaling af kontingent.

Konsekvenserne ved at nedlægge DDGU, udover at de opgaver som DDGU normalt har varetaget, ikke bliver gjort, er i princippet at der ikke er nogle der kan afholde officielle Mesterskaber, og ikke kan udtage spillere til EM. Det lyder måske ikke så slemt, men det betyder også at hvem som helst i princippet kan indkalde til stiftende generalforsamling og oprette et nyt forbund.