DDGU Danish Tour info

Fra 2020 sæsonen og frem prøver DDGU at strømline processen for bud på afholdelse af Danish Tour-events, DM og eventuelle regionale mesterskaber.
Vi satser på at afholde 4-6 afdelinger af DT samt DM og evt JM/SM.

Med flere og flere interessante udenlandske turneringer er der flere spillere der allerede året før planlægger den kommende sæson. Eurotour datoer for den kommende sæson er på plads og kan ses i kalenderen.
Således ønsker DDGU, at modtage bud på afholdelse af DT/DM/regionale mesterskaber senest 1. november kl 12, og vi vil så vidt som muligt have sæsonen for 2021 på plads d. 1/12-2020.

Bemærk, at siden DT2020 blev aflyst pga Covid er sponsoraftalen for selve tour’en gået videre til 2021, således at Latitude64 og FrisbeegolfbaneDK/Discgolfsolution er hovedsponsorer på DT2021. Der må derfor specifikt ikke reklameres for andre discgolfbane-udbydere under nogle af Danish Tour afdelingerne, men ellers er det frit for den enkelte arrangør at lave aftaler med de forhandlere og andre parter til deres afdeling.

Vær OBS på, at afholdelse af E(M)DGC ligger i august, i lige år, dog i 2021 afholdes de events der skulle have været afholdt i 2020.

Er der ikke kommet bud nok inden deadline d. 1. november modtager vi fortsat naturligvis bud, efter først til mølle-modellen.

Bud behøver ikke at indeholde ret meget mere end datoer for hvornår man har mulighed for at afholde en turnering (helst mere end een dato, så der ikke opstår overlap med andre turneringer, hvilken tier man ønsker at afholde. B-tiers foretrækkes for DT-events, men for mulige nye arrangører, der vil bruge et sådan et event til at få lidt mere turnerings-erfaring er C-tier også OK. DM skal afholdes som B-tier.

Hvis man spiller på et helt nyt banelayout, så skal eventuelt banekort og tee-skilte/beskrivelse af hullerne fremsendes.

2-dages turneringer foretrækkes frem for 1-dages turneringer, så der er lidt mere at rejse efter for spillerne.

DT2021 tilsigtes at spilles efter samme retningslinier som DT2020 skulle have været det, dog med mulige mindre ændringer i udbudet af divisioner, og ratinggrænserne for disse i forbindelse med tilmeldingen.

Den korte version er, at DDGU indtil videre, også for 2021, afholder udgiften til sanktionering samt til Metrix. Af spillergebyrerne til den enkelte afdeling går således 30% af gebyrer til klubben, 15% til samlede præmier, 55% til præmier til selve turneringen – altså en god mulighed for klubben at få lidt penge i kassen.

Skulle der være uafklarede økononomiske poster mellem den enkelte klub og DDGU vil ansøgningen fra denne klub, medmindre andet er aftalt, være nederst i bunken, såfremt der kommer flere bud på samme dato.

Bud bedes sendt til bestyrelsen@ddgu.dk – vi ser frem til at høre fra jer – vi har hørt om flere der står på spring til en spændende 2021-sæson!

Q: Hvorfor skal vi som klub/eventholder byde så tidligt? Det har vi ikke skulle i tidligere år?
A: Med flere events, både i og uden for DK er der mange der allerede i efteråret planlægger deres kommende sæson, specifikt når EuroTour datoer er publiceret i slut august/start september, så jo tidligere DT og DM kan annoncerers, jo bedre chance er der for at disse også kommer med i planlægningen.

Retningslinierne for DT2021

Indkomne bud på DT2021 indtil videre (i ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Vojens – 2 Dages B-tier (ÆDGK6100)
  • Eghjorten – 2 Dages B-tier (Eghjorten Disc Golf Klub – Hillerød)
  • Momhøje – 2 dages B-tier (Discgolf-Vest)