Danish Tour 2019

DDGU Danish Tour genopstår i 2019 – i forbindelse med arbejdet på at forny DDGU er der stablet en (foreløbigt) 5-afdelingers tour på benene.

Foreløbigt ser turneringsplanen således ud:

DM og regionale mesterskaber er i 2019 ikke en del af DT.

Tilmelding og betaling håndteres af de enkelte afdelingers arrangør. Så snart de enkelte turneringer har hjemmeside eller andet klar med info vil deres navne oven for blive lavet til links.

Samlet point-stilling kan ses her: https://wp.ddgu.dk/?page_id=1951

De opdaterede retningslinier for for DT2019 kan læses her: Retningslinier for Danish Tour 2019