Disc golf baner

Vi havde tidligere en komplet baneoversigt over danske baner på denne side, men det undersystem de er oprettet i vedligeholdes ikke længere, og vi henviser derfor istedet til PDGA’s baneoversigt, der er ret opdateret – der arbejdes på, at vi på sigt kan få lov til at inkludere et navigerbart kort på denne side, men indtil da kan alle danske baner findes her.

Skulle der være danske baner der ikke er opretttet på PDGA.com, så skriv endelig til vores PDGA-koordinator (rene@ddgu.dk) med så mange informationer som muligt (kontaktinformationer, banekort, beskrivelse af banen), eller opret den selv på https://www.pdga.com/node/add/course.


Etablering af disc golf bane

Der er over 60 disc golf baner i Danmark, og de findes fordelt over hele landet. Nogle har 6 korte begyndervenlige huller, og andre er store baner med 18 udfordrende huller for alle niveauer. 

Især det sidste årti er udviklingen gået stærkt, da flere og flere kommuner får øjnene op for disc golf som et rekreativt tilbud til borgerne. Disc golf tilbyder både motion og samvær i naturen på én og samme tid. Dertil kommer at stort set alle disc golf baner i Danmark er gratis at benytte, da de ligger på offentlige arealer. Altså et godt tilbud til alle, der kan lide fysisk aktivitet i naturen.

Det er relativt billigt at etablere en disc golf bane i sammenligning med mange andre idrætsfaciliteter, men når først banen er etableret, er den relativ omkostningsfri, da en disc golf bane ikke kræver væsentlig vedligehold. Langt de fleste steder i Danmark er der desuden en disc golf klub eller idrætsforening, der sørger for, at banen kan spilles året rundt.

Hvad skal der til?

En god bane består af disc golf kurve, hvor man kan vælge at have flere alternative placeringer for hvert hul, således at man ikke slider unødigt ét sted. Dertil kommer et eller flere tee-steder for hvert hul afhængig af banens størrelse. For en lille rekreativ bane i en offentlig park kan man oftest nøjes med ét tee-sted for hvert hul. For større og mere udfordrende baner bør man etablere flere tees, så banen er udfordrende for alle. Til etablering af tees kan man vælge mellem flere typer af materialer, så længe at overfladen er skridsikker.

Billede: Tee på hul 7 Vojens DiscGolfPark komplet med kunstgræsmåtte og skilt. Foto af ÆDGK6100

En god bane bør også som minimum have et oversigtskort, så fremmede eller nye spillere kan finde rundt på banen. Der bør være skilte ved hvert hul med angivelse af hullets længde og par, gerne med en illustration over hullet også. Alt sammen for at gøre oplevelsen så god som muligt for spillerne. 

Billede: Skilte på Vojens DiscGolfPark. Foto af ÆDGK6100

Samspil med naturen

Disc golf kan IKKE sammenlignes med traditionel golf hvad angår etableringsudgifter eller påvirkning af naturen. Disc golf baner bliver som udgangspunkt anlagt i samspil med allerede eksisterende natur, og kan derfor anlægges stort set alle steder, hvor der er ønsker om rekreative naturlige faciliteter til gavn for alle. 

En disc golf bane designes med udgangspunkt i de naturlige udfordringer et område måtte byde på. Der tilstræbes at lave så få ændringer som muligt af naturen i området.

Billede: Green på hul 11 Vojens DiscGolfPark. Foto af ÆDGK6100

Inspiration

Asbjørn Bue Vrang Hauberg har forfattet et detaljeret dokument, der går i dybden med design og etablering, såvel som det efterfølgende arbejde med skiltning, introduktioner for nybegyndere, reklame i lokalmiljøet, aktiviteter for opstartede klubber m.v. Dokumentet er tilgængeligt her på siden og må benyttes af alle. Der medfølger desuden et Google-drev fyldt med filer, der prøver at give inspiration eller hjælpe med svar på næsten alt, der måtte indgå i overvejelserne omkring etablering af en bane. 

Skulle man efter læsningen sidde med spørgsmål, så er man velkommen til at kontakte Asbjørn direkte på mail: Fanefjorddiscgolf@gmail.com

Link til dokument “Etablering af disc golf 2020” (eksternt)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_TPWVms4FqhDhHWZfyMmVr7mpSYkYMoP

Banedesign og anlæggelse

Discimport.dk

https://discimport.dk/design-af-discgolf-baner

Gbasesport.dk

https://www.gbasesport.dk/discgolf/disc-golf-kurve/disc-golf-baner.html

Frisbeesport

http://frisbeesport.dk

Disc Connection

http://discconnection.dk/

Disc Tree

https://disctree.dk/pages/disc-golf-baner