Årets Ildsjæl

“Årets Ildsjæl” gennem tiderne

2022: Poul-Erik Holmelund – For stort arbejde med at få etableret en bane i Rødovre
2021: Steffen Sinning – for sit utrættelige arbejde, både på banen i Tilst, men også i forbindelse med anlæggelse af Grimhøjbanen i Skjoldhøjkilen i Tilst.
2020: Michael Schwebs – Super engagement både på lokalt og regionalt plan omkring udbredelsen af kendskabet til sporten og afholdelse af arrangementer – bl.a. onsdagsmatches og Jysk Vintertour. Han er desuden primus motor omkring både anlæggelse af bane men også klub i Aabenraa.
2019: Kasper Andersen – For kæmpe indsats i forbindelse med udbredelsen af kendskab til sporten bl.a. gennem arrangementer på Kongelundsfortet og indendøres-arrangementer. Kasper yder desuden en fantastisk indsats i forbindelse med ansøgning af kunst-tees til Valbyparken.
2017: Lars Lau Jensen
2016: René Mikkelsen
2015: René Mikkelsen

Omkring kåringen af Årets Ildsjæl
Hvert år, når sommersæsonen i disc golf er slut, kårer DFSU Disc Golf bestyrelse Årets Ildsjæl. Personen der kåres, er den disc golfer i Danmark som på anden vist end spillemæssigt har præsteret noget ekstraordinært i løbet af sommersæsonen for sin lokale klub eller sporten generelt.
 
Vær selv med til at nominere
Du kan selv være med til at nominere Årets Ildsjæl. Har du således et forslag til, hvem du synes, der skal nomineres, kan du pr. e-mail (bestyrelsen@ddgu.dk) frit indsende dit forslag med begrundelse til DFSU Disc Golfs bestyrelse. Forslag med begrundelse skal være bestyrelsen i hænde senest 31/10 og skal minimum indeholde det fulde navn på den spiller, der nomineres samt begrundelse for, hvorfor spilleren nomineres.

Den endelige kåring
Imens den offentlige afstemning for Årets Spiller og Årets Rookie forløber vil bestyrelsen vurdere de indsente nomineringer til Årets Ildsjæl og offentliggøre den valgte person samtidig med at ÅS og ÅR offentliggøres.