Monthly Archives: januar 2024

Miljøstyrelsen og disc golf

I den seneste tid har der været flere sager, hvor Miljøstyrelsens restriktive afgørelser ikke har været fordelagtige for den fremtidige udvikling af disc golf i Danmark. Senest er Dicgolf-Vest blevet pålagt at fjerne deres tee-steder fra Momhøje Disc Golf Bane. Det er en udvikling DFSU ser på med bekymring, da et konsekvent nej til tee-steder fra Miljøstyrelsen får alvorlige konsekvenser for udbredelsen og udviklingen af disc golf som både rekreativ friluftsaktivitet og etableret foreningsidræt. DFSU har i forbindelse med verserende sager nedsat et udvalg til at varetage disc golfens interesser overfor myndighederne.

Til repræsentantskabsmødet d. 3. marts vil der blive redegjort for status på situationen og udvalgets arbejde. Skulle man sidde inde med spørgsmål inden da, kan man kontakte formanden for DFSU direkte på formand-hovedbestyrelsen@dfsu.dk.

Foto: Discgolf-Vest

DR har dækket sagen ved. Momhøje. Læs artiklen herunder:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/fliser-eller-ej-populaer-sport-er-paa-kant-med-skovloven

Opdaterede PDGA-regler fra 1/1-2024

Som mannge ved, så opdaterer PDGA deres regler hvert år fra 1/1. Og denne gang er der kommet en række ændringer der er værd at lægge mærke til.

I “Competition Manual” der foreskriver regler for afvikling af turneringer er der ny regel for scoring, der angiver, at alle på et kort nu skal føre scores for hele kortet – dette gælder kun i USA/Canada (EDIT: jf International Progam Guide – se link nederst i artiklen), men er kraftigt anbefalet for alle andre. Da PDGA endnu ikke har kunne orientere os om hvordan man som TD rent faktisk skal forholde sig til den nye regel, så anbefaler vi her i DK, at man fortsætter som hidtil med to scorekeepere på hvert kort. I PDGA Live har dette hidtil vist sig at være ganske velfungerende.

For resten af regelsættet er her en oversigt over de vigtigste ændringer. som gælder for alle (“Competition Manual”):
1.04 Event Check-in.
1.09 Ties and playoffs.
1.10B It is now the TDs discretion to award, or not to award, Ams playing Pro merchandise in lieu of cash at B & C tiers.
1.10G5 A player now has 30 days to claim cash or merchandise winnings (reduced from 6 months).
3.01C Use of devices with audible sound or flashing light.
3.02 Pace of Play.
3.03 Player Misconduct. Changes include the use of alcohol during play at C tiers is now an automatic DQ.
3.05 DQed or suspended players may not serve as caddies.

I “Official Rules of Disc Golf” er der også en mindre række ændringer.

Nedenfor er vedhæftet udgave af de nye regler (“Official Rules of Disc Golf”, “Competition Manual” samt “Q&A”), med ændringer fremhævet med henholdsvis gul og grøn. Ved grøn overstregning, er enkelte ord fra tidligere regelsæt fjernet i det markerede. Ved gul overstregning drejer det sig om hel ny tekst.

Ved tvivl, husk altid, at spilleren har ret til “Provisional” (Provisorisk kast) i mange tilfælde, sålænge dette erklæres før der kastes videre.

De nyeste regler kan altid findes på https://pdga.com/rules

Den nyeste International Program Guide kan altid findes på : https://www.pdga.com/international/international-program-guide