Author Archives: Dennis Thygesen

Nye kræfter i DFSU Disc Golf søges

DFSU Disc Golf må desværre sige tak til flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der af forskellige årsager har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet ved det kommende repræsentantskabsmøde. DFSU siger mange tak for indsatsen til alle.

Det betyder, at vi på det organiserede plan bliver udfordrede, hvis ikke nye kræfter er friske på at træde til. Disc golf udvikler sig med hastige skridt, og skal forbundet følge med er flere hænder nødvendige.

Helt konkret kommer vi til at mangle især en kasserer og 2-3 menige medlemmer med hver deres ansvarsområder. Ønsker man at stille op, vil bestyrelsen meget gerne vide det inden repræsentantskabsmødet. Kontakt også gerne DFSU såfremt man ønsker at høre nærmere om arbejdsopgaverne.

DFSU Disc Golf bestyrelse søger:

  • Kasserer: Vedkommende skal løbende sørge for betalinger ifm turneringer og sanktioneringer. Sammen med formanden og resten af bestyrelsen lægges også budget og aflægges regnskab. Man er valgt for ét år.
  • Medlem med ansvar for koordinering med amatør-tours (Fairway Cup) og koordinering af amatør DM sammen med arrangørerne.
  • Medlem med ansvar for udvikling af ungdomsafdeling og ungdomsaktiviteter.
  • Medlem med ansvar for planlægning og koordinering af klubnetværk.

Kontakt gerne DFSU Disc Golf såfremt du gerne vil høre nærmere om mulighederne for at gøre en forskel i dansk disc golf. Kontakt Dennis Thygesen – formand-hovedbestyrelsen@dfsu.dk

DFSU danske amatørmesterskaber fastlagt

Så kom DFSU danske amatørmesterskaber også på plads i kalenderen. Turneringen bliver afholdt d. 20. – 22. september af Disc Connection. Turneringen afholdes på Greve Disc Golfs 18-hullers bane.

Turneringen bliver spillet med golf start alle dage (3 x 18 huller), hvilket betyder at turneringen kan rumme 175 deltagere. Alle rækker i retningslinjerne for afholdelse af amatørmesterkaberne vil blive udbudt.

Samarbejdet med Tune kursuscenter betyder, at der vil være gode overnatningsmuligheder og forplejning.

DFSU er glade for at have kalenderen på plads for den kommende sæson. Mere info følger, men sæt allerede kryds i kalenderen nu. Tilmelding forventes at åbne to måneder før turneringen.

Miljøstyrelsen og disc golf

I den seneste tid har der været flere sager, hvor Miljøstyrelsens restriktive afgørelser ikke har været fordelagtige for den fremtidige udvikling af disc golf i Danmark. Senest er Dicgolf-Vest blevet pålagt at fjerne deres tee-steder fra Momhøje Disc Golf Bane. Det er en udvikling DFSU ser på med bekymring, da et konsekvent nej til tee-steder fra Miljøstyrelsen får alvorlige konsekvenser for udbredelsen og udviklingen af disc golf som både rekreativ friluftsaktivitet og etableret foreningsidræt. DFSU har i forbindelse med verserende sager nedsat et udvalg til at varetage disc golfens interesser overfor myndighederne.

Til repræsentantskabsmødet d. 3. marts vil der blive redegjort for status på situationen og udvalgets arbejde. Skulle man sidde inde med spørgsmål inden da, kan man kontakte formanden for DFSU direkte på formand-hovedbestyrelsen@dfsu.dk.

Foto: Discgolf-Vest

DR har dækket sagen ved. Momhøje. Læs artiklen herunder:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/fliser-eller-ej-populaer-sport-er-paa-kant-med-skovloven

Arrangør af DFSU Dansk Amatørmesterskab søges

DFSU Disc Golf savner stadig et bud på afholdelse af DFSU Dansk Amatørmesterskab 2024. I indeværende år blev turneringen afholdt af Discgolf-Vest og var Danmarks hidtil største turnering. Det betyder dog ikke, at man som arrangør er forpligtet på at løfte tilsvarende opgave. Et “almindeligt” turneringssetup på en enkelt bane kan også klare det. Læs rammer og format for Am DM herunder.

DFSU Disc Golf håber snart at modtage et bud på afholdelse, så turneringskalenderen for 2024 kan komme endeligt på plads.

Discgolf-Vest afholdte Am DM i 2023

Formandsmøde afholdt i Momhøje

Søndag d. 19. november havde DFSU Disc Golf inviteret klubberne stormænd til netværksmøde i Momhøje. Formålet med mødet var at give klubberne mulighed for at sparre med hinanden omkring udfordringer og erfaringer, så vi sammen fortsat kan holde gang i den gode udvikling for disc golf.

Der blev brugt en del tid på at diskutere afholdelse af turneringer, hvor alt fra planlægning af selve turneringen til gældende PDGA-regler blev drøftet. Der er en masse erfarne TD’er og klubber i Danmark, men et voksende behov for afholdelse af turneringer på alle niveauer er en udfordring, da antallet af klubber, der kan afholde større turneringer, ikke har vokset med samme fart som antal af udøvere.
Fremtidens turneringsstruktur blev også drøftet, hvor DFSU Disc Golf især bed mærke i ønsket om at have en klar turneringsstruktur, som klubberne kan melde ind i. Idéen om et decideret DM-udvalg blev også luftet. Generelt set var der mange gode inputs til fremtidens struktur.

Hvad kan klubberne gøre for at tiltrække og fastholde nye medlemmer? Der var mange gode svar på denne udfordring. Et fællespunkt var afholdelse af forskellige events kun for medlemmer. Klubberne blev opfordret til at være synlige på banen og gøre opmærksom på, hvad man opnår ved indmeldelse.

Hvordan får vi flere frivillige i klubberne? Her tænkes især på de lidt tungere poster, da der som regel er til at finde spottere o.l.. Her opfordres klubberne til at prikke de yngre kræfter på skulderen og så sørge for at “lære dem op”. Der skal være en klar plan for klubbens arbejde, så det er overskueligt for folk, hvad de melder sig til. Og så giv nye medbestemmelse fra starten.

Arbejdet med etablering af en Instruktør 2 uddannelse med fokus på klubtræning blev også præsenteret, hvor DFSU ønskede konkret input til indholdet på denne. Sidder der nogen derude med mod på at udvikle Instruktør 2, så giv endelig besked til bestyrelsen.

Det er ingen hemmelighed, at disc golf i de seneste år har haft nogle kollisioner med Miljøstyrelsen. Dem har DFSU været i dialog med. Dialogen har været konstruktiv og imødekommende på nogle punkter og knapt så imødekommende på andre. Det var vist forventeligt. Påbegynder man et baneprojekt i fredskov og ønsker sparring omkring dette, så kontakt bestyrelsen i DFSU disc golf. Der sidder et udvalg bestående af yderst kompetente folk på området, som har været igennem det lange seje træk med Miljøstyrelsen som modstander.

DFSU Disc Golf præsenterede også Ungdomspuljen 2024. Har klubben en god idé til et godt ungdomsprojekt, så tøv ikke med at søge om del i puljen på samlet 25.000kr. Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • En beskrivelse af projektet og den primære målgruppe.
  • Et overslag over budgettet for projektet, herunder det ønskede beløb, der ansøges om.
  • En tidsplan for afholdelse af projektet.

Til slut blev gruppen enig om at det havde været en hyggelig dag med masser af gode indspark til klubarbejdet fremadrettet, ligesom bestyrelsen i DFSU også fik mange gode indspark med sig. Der bliver helt sikkert indkaldt til endnu et møde (eller to) i kommende sæson.

Go’ vind!
Bestyrelsen DFSU Disc Golf

15000 kr doneret til ungdommen

DFSU Disc Golf siger mange tak til Disc Tree for at donere 10stk Simon Lizotte Time-Lapse Prototype. Tak til The Danish Disc Golf Guy for at hjælpe med auktionen på vegne af DFSU Disc Golf.

Pengene fra auktionen går ubeskåret til ungdomsarbejde i dansk disc golf. Takket være jer fantastiske disc golf entusiaster derude er der nu en betragtelig pulje, som klubberne kan søge til ungdomsrelateret disc golf. Og tillykke med jeres nye discs. Mere info om ungdomspuljen kommer ud til klubberne snarest muligt.

Tusind tak fra DFSU Disc Golf til opbakningen fra jer derude.

Go’ vind

Philip og René med eksemplarer af DKs dyreste plastik

Årets største turnering!

Beretning fra Vest:

I uge 33 2023 skete der nok Danmarks største samling af discgolfspillere.
Det skete i forbindelse med at Discgolf Vest arrangerede et AM DM.
Visionen var at samle det største amatørfelt til en turnering på dansk grund, og det må man sige lykkedes. Over 330 amatør spillere var tilmeldt AM DM dette år, det kunne kun lade sig gøre ved at Discgolf Vest tænkte i nye baner.

Hvordan samler man så mange spillere, og samtidig formår at afholde turneringen over kun 3 dage?
Det kan kun lades sig gøre ved hjælp af utrolig mange frivillige, koordinering, overblik og brug af flere baner på en gang. Hele 3 baner var i brug hen over den forlænget weekend.
Skibild-Nøvling banen en park bane midt i et villakvarter. Banen er mentalt krævende, da stort set alle
huller giver mulighed for birdies. Discgolf Vest har igennem et utrolig tæt samarbejde med de lokale skabt en lille oase af en bane, som udfordrer selv garvede spillere. Sidder dit indspil eller putts ikke på dagen, kan man nemt falde langt tilbage i den samlet stilling.
Videbæk er en bane mellem by og landevej. Her er det lykkes at skabe en teknisk svær bane. Her er en par runde fra gul ratet til 930, hvilket uden tvivl gør den til en af de sværere baner i Jylland. Her er roughen – rough. Også her har der været et tæt samarbejde med de lokale om at skabe en bane, som ikke er lig mange andre. Her skal du mestre stort set alle slags skud for, at komme i toppen af scorekortet.
Den sidste bane som var i spil til dette års AM DM var Momhøje. En natur bane som er kendt af de fleste.
Den kræver, at den lange arm medbringes for at gøre det rigtig godt. Samtidig er der masser af skov, der
kan drille ens mentale game. Her er vinden altid en faktor på nogle af de lange huller, samt når puttet skal
sættes.

For at give plads til så mange som muligt var der åbnes op for næsten alle rækker.
Rækkerne som var inviteret med, var følgende: MJ15, MJ18, MA50, MA40, FA3, FA1, MA4, MA3, MA2 og
MA1 og som noget nyt så blev der afholdt Døve DM sammen med.
For at give plads til alle de spillere, var der tænkt i lokale overnatningens muligheder i Vorgod-Barde. Det
var også her turnerings centrum var placeret. Her var der opsat et stort telt til fælles samlinger og fest
lørdag aften. Der var også skaffet mulighed lige ved siden af for at sætte telte og campingvogne op og her lave en fælles camp.
Til de mere magelige var der AirBNB, hoteller og sommerhuse i lokalområdet, og de var godt booket op.

Med til at skabe en oplevelse, var der planlagt forskellige aktiviteter, som startede tidligt på ugen og
forsatte igennem hele turneringen f.eks. klinik med Martin & Kristian Spliid, pargolfturnering og trilogy
turnering.
I samarbejd med sponsorerne, var der lavet spiller pakker til alle spillere. Disse pakker var bestående af en paraply, 2 discs, sportsack og et håndklæde alt sammen fra Latitude 64.
Under selve turneringen var der acepræmier, og fredag og lørdag var der closes to pin for gul og hvid tee.

For at få sådan en stor turnering til at forløbe på bedstevis er det en nødvendighed med mange hænder,
det er her, at de frivillige kommer ind i billedet. De mange frivillige har været uundværlige.
Der var til turneringen lavet aftaler med folk fra andre klubber, som kunne hjælpe med at være TD’er på de forskellige baner.
De lokale fra Discgolf Vest stillede med rigtig mange spottere, og om fredagen kom der frivillige til, som
også bød sig til som spottere.
Lokalforeningerne var også massivt repræsenteret.
I Momhøje var det FDF-spejdere, der stod med en bod, hvor de solgte mad og drikkevarer. Samtidig stod de for at smøre de for bestilte sandwichs.
I Skibild-Nøvling var det deres lokalforening, som stod for en bod. Her grillede de mad, der var yderligere
mulighed for at købe drikkevare og slik. Her var nysgerrigheden stor omkring eventet. De lokale fik en snak med flere spillere, samt var med rundt på banen for at opleve hvordan spillerne f.eks. taklede
udfordringerne.
I Videbæk var der stillet en pølsevogn op til at klare de sultne munde, der kom og spillede. Også her var
lokalbefolkningen nysgerrig på hvad der foregik, og spurgte interesseret ind til spillet.
Discimport var til stede med en stor popup-butik, hvor de med imødekommenhed og stor indsigt kunne
hjælpe alle lige fra begyndere til garvede veteraner. Folk kunne få stillet deres trang til nye disce eller
suppleret op efter ens favorit disc måske var blevet mistet.
For at understrege hvor meget lokalsamfundet bakkede op omkring dette DM event, var det lykkedes
Discgolf Vest at få 2. viceborgmester i Herning, Karlo Brondbjerg til at byde velkommen fredag på banen i Momhøje. Karlo spiller, til tider, selv discgolf med sin søn. Han kunne berette sin begejstring for sporten og vigtigheden for flere baner, plus hvilke betydninger dette har for lokalsamfundet. Samtidig med Karlo var Erik Viborg, Kulturformand i Ringkøbing-Skjern kommune, i Videbæk til åbningen.

Gennem hele ugen var der godt humør, smil og glæde at spotte fra både spillere, arrangører, frivillige og de lokale. Mange sluttede eventet af med at tilkendegive den positive stemning og et ønske om noget
liggende i fremtiden.
Måske det kan lade sig gøre igen, hvem ved hvad de mange ildsjæle i sporten finder på? Spændende om
der i andre klubber er ideer og lyst til at løfte Amatør-DM videre – måske i en ny retning.

Som det sidste skal nævnes vinderne af de forskellige rækker.

MA15
1 pladsen gik til Mads Haljær
En delt 2 plads gik til Lina Taagaard og William Faarborg.

MA18
1 pladsen gik til Jeppe Nordstrøm hansen
2 pladen til Isaac Plagborg
3 pladsen til Nikolaj jensen

MA50
1 pladsen gik til Peder Klink
2 pladsen til Sune Schrold
3 pladsen til Steen Teudt

MA40
1 pladsen gik til Johan Selander
2 pladsen til Martin Terkelsen
Og en delt 3 plads til Jacob Lykke og Tommy Plagborg

FA3
1 pladsen gik til Liv Jensen
2 pladsen til Winnie Holdt

3 pladsen til Christina Simonia Straarup

FA1
1 pladsen gik til Gitte Maria Jørgensen
2 pladsen til Kassandra Fog Wichmann
3 pladsen til Sidsel Kubsch

MA4
1 pladsen gik til Søren Jacobsen
2 pladsen til Casper Skjold Buhrkall
3 pladen til Andreas Møller Nielsen

MA3
1 pladsen gik til Nicholai Güldner
2 pladsen til Joakim Groevdal
Og en delt 3 plads til Øjvind fredsgård Larsen og Jeppe strange

MA2
1 pladsen gik til Frederik Sølvsten
2 pladen til Jonas Petterson
Og en delt 3 plads til Nicolai Thygesen Bayer og Frederik Meyer olesen

MA1
1 pladsen gik til Frederik Palsbjørn
2 pladsen til Troels Rene Rasmussen
3 pladsen til Jeppe Damgaard

Døve DM
1 pladsen gik til Emil Mitko Trillingsgaard Stabel
2 pladsen til Christian Klim
3 pladsen til Ulrik Mjelva

Stor tillykke til alle !!!

Formandsmøde i Momhøje

DFSU Disc Golf inviterer formændene fra klubberne til et formandsmøde søndag d. 19. november i Momhøje. 

Disc golf har gennemgået en vanvittig udvikling i løbet af de seneste år, også siden før COVID, og i DFSU Disc Golf vil bestyrelsen gerne have jer, klubberne, med i overvejelserne omkring den fremtidige udvikling. DFSU arbejder for klubberne, så dette er kun naturligt. Selvfølgelig er der hvert år repræsentantskabsmøde, men der er sjældent tid til de store diskussioner. Derfor inviterer DFSU Disc Golf til en dag i Momhøje, hvor tiden netop er afsat til den slags. Og selvfølgelig håber vi også på, at der bliver tid til en hyggelig runde golf på én af landets bedste baner.

Kan formanden ikke selv deltage, må klubben meget gerne sende en afløser. Det vigtigste er, at klubben er repræsenteret.

Program (med forbehold for ændringer)
Vi starter kl 10.00.
1. Intro til gruppen og tankerne omkring gruppen.
2. Planlægning og afholdelse af turnering.
Frokost
3. Hvordan tænker klubberne om turneringer de næste 3-5 år?
4. Hvad har klubberne brug for fra DFSU.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Tilmelding til karsten@ddgu.dk

God Vind!

Bestyrelsen DFSU Disc Golf

Amatørmestre kåret i Vest

Discgolf Vest afholdte i weekenden historien største danske disc golf mesterskab. Hele 331 spillere var tilmeldt turneringen, der blev spillet på tre forskellige baner over tre dage plus en masse sideevents undervejs. Stor respekt og tak til Discgolf Vest for at løfte den store opgave.

Den danske amatørmester 2023 hos MA1 hedder Frederik Palsbjørn, der vandt rækken med 4 kast til Troet Rasmussen på 2. pladsen. Frederik havde en gennemsnitlig rating på 981, hvilket er en del over sin rating, så fuldt fortjent at han løftede trofæet til slut. Jeppe Damgaard snuppede den sidste plads på podiet. Stort tillykke med placeringerne.

Dansk amatørmester 2023 – Frederik Palsbjørn

I FA1 havde Gitte Maria Jørgensen et fint forspring inden sidste runde. Forspringet beholdt hun helt til slut og vandt med fire kast til nærmeste forfølger, Kassandra Wichmann, der i finalerunden sneg sig foran Sidsel Kubsch på 3. pladsen. Stort tillykke med placeringerne.

Dansk amatørmester 2023 – Gitte Maria Jørgensen

Der blev også kåret mestre i andre amatørrækker henover weekenden. Stort tillykke til dem alle.

Dansk amatørmester 2023:
MA40: Johan Selander
MA50: Peder Klink
MA2: Frederik Sølvsten
MA3: Nicholai Güldner
FA3: Liv Jensen
MA4: Søren Jakobsen
MJ18: Jeppe Nordstrøm Hansen
MJ15: Mads Halkjær

Dansk Døveidrætsforbund var også repræsenteret ved turneringen. Her blev vinderen Emil Mitko Trillingsgaard Stabel. Tillykke med mesterskabet.

Danmarksmestre i 60+ kåret på Fredtoften

Stort tillykke til alle de nykårede mestre! Tak til Karlebo FGK for endnu et velholdt mesterskab for de erfarne spillere.

Fra KFGK:

🇩🇰🇩🇰🇩🇰 60+ DM 🇩🇰🇩🇰🇩🇰

DFSU Danmarksmesterskaber for 60+ rækkerne, blev onsdag afviklet på Fredtoften, Kokkedal 🏆

Og alle deltagere fik i den grad mulighed for at vise deres disc golf kundskaber i et både blæsende og regnfuldt vejr 🌧

Dagens program var morgenmad/kaffe inden de 18 huller på Fredtoftens standard layout, skulle afgøre placeringerne.

Efter et par regnfulde timer, kunne alle nyde frokosten, til glæde for alle – om det var blevet til podieplaceringer eller ej 🙂

TAK til alle for jeres deltagelse og indsats. Vi er meget imponeret over at alle mødte op og gennemførte i de noget svære forhold.

TILLYKKE til alle de nykårede Danmarksmestre og “runners up”

« Older Entries