Monthly Archives: februar 2018

Generalforsamling 2018

Dansk Disc Golf Unions generalforsamling afholdes den 3. marts på Nordager 22, Kolding, i lokaler hos Nplus (i den sorte bygning) Se nedenstående indkaldelse for dagsorden samt indkomne forslag.

I forhold til planlægning og forplejning, må man meget gerne underette undertegnede på formand@ddgu.dk, hvis man påtænker at deltage senest fredag.
Der er desværre ingen der endnu har valgt at stille op til bestyrelsen, hvorfor det er muligt at stille op på selve dagen. Siden den oprindelige udsendelse af indkaldelsen har Janek Lund valgt at trække sig fra posten som kasserer. Det betyder at alle poster i bestyrelsen skal besættes, hvilket vil sige minimum en formand samt 2 yderligere medlemmer, hvor en fungerer som kasserer ind til 2019. Undertegnede har valgt foreløbigt at trække sit kandidatur til bestyrelsen, men vil genoverveje det såfremt den kommende formand/bestyrelse ønsker det. Jeg vil dog naturligvis uanset stå til rådig for den kommende bestyrelse i forhold til overdragelse af det praktiske og administrative.

[gview file=”https://wp.ddgu.dk/wp-content/uploads/2018/01/Indkaldelse-til-GF-2018.pdf”]

DM på RUC aflyst!

DDGU må beklageligvis meddele, at DM, der oprindeligt var planlagt til afholdelse d. 1. og 2. september på RUC, er aflyst. TD Nicklas Jonasson har valgt at trække sig grundet uenighed med DDGU omkring håndteringen af situation af at DM konfliktede med afholdelse af VM.

For at undgå rygter, kommer her en redegørelse for forløbet. Da datoen for DM blev blev sat i november, var det efter TD’s ønske. Oprindeligt ønskede Nicklas af afholde DM i august, men det afviste vi, da det ville konflikte med EM og folks sommerferie. DDGU vurderede på daværende tidspunkt, at der ikke var et problem med at afholde DM samtidigt med VM, da der tidligere ikke har været interesse fra de danske topspillere i at deltage. I midten af januar, kontakter Karl Johan Nybo os, og oplyser at han har planlagt at deltage i VM i år, og var blevet opmærksom på at det konfliktede med afholdelsen af DM. Vi i DDGU’s bestyrrelse burde, set i bakspejlet, naturligvis have kontaktet Karl Johan og de øvrige potentielle danske VM-deltager, i forbindelse med fastsættelsen af datoen. I første omgang forhørte vi os hos Nicklas, om det kunne lade sig gøre at flytte DM til en anden dato. Desværre var banen ikke tilgængelig i weekenden d. 15.-16. september, og Nicklas ønskede ikke at rykke det til senere i september, bland andet grundet hans uddannelse, hvilket DDGU naturligvis accepterede. Vi forsøgte så i samarbejde med Karl Johan at undersøge muligheden for at afholde DM på Eghjorten, hvilket ikke EDGK ikke ønskede.

Efterfølgende har Nicklas så valgt at trække sig fra DM, da han ikke følte at DDGU bakkede op om hans projekt. Det er vi naturligvis kede af, men det var vores vurdering af vi i DDGU havde begået en fejl, ved at lægge DM i en weekend der kolliderede med VM, uden først  at forhøre os, om det gav anledning til problemer hos Karl Johan m.fl. Vi mente ikke at det var rimeligt at stille en spiller af Karl Johans kaliber overfor valget mellem at stille op til VM og repræsentere Danmark og dansk disc golf på den største scene, og så at spille DM, som han har vundet 11 gange. Derfor besluttede vi at undersøge om der kunne findes en alternativ løsning, og forhåbentlig stadig tilgodese en turnering på RUC i den weekend. Den process kunne sikkert have været håndteret bedre, og det har altså nu resulteret i at vi desværre ser os nødt til at aflyse det planlagte DM.

Det betyder naturligvis ikke at der endegyldigt ikke bliver noget DM i år. I sidste ende vil den beslutning blive taget af den nye bestyrrelse, hvis andre ikke melder sig og man ikke kan finde ny bane/arrangør.