Monthly Archives: februar 2024

Nye kræfter i DFSU Disc Golf søges

DFSU Disc Golf må desværre sige tak til flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der af forskellige årsager har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet ved det kommende repræsentantskabsmøde. DFSU siger mange tak for indsatsen til alle.

Det betyder, at vi på det organiserede plan bliver udfordrede, hvis ikke nye kræfter er friske på at træde til. Disc golf udvikler sig med hastige skridt, og skal forbundet følge med er flere hænder nødvendige.

Helt konkret kommer vi til at mangle især en kasserer og 2-3 menige medlemmer med hver deres ansvarsområder. Ønsker man at stille op, vil bestyrelsen meget gerne vide det inden repræsentantskabsmødet. Kontakt også gerne DFSU såfremt man ønsker at høre nærmere om arbejdsopgaverne.

DFSU Disc Golf bestyrelse søger:

  • Kasserer: Vedkommende skal løbende sørge for betalinger ifm turneringer og sanktioneringer. Sammen med formanden og resten af bestyrelsen lægges også budget og aflægges regnskab. Man er valgt for ét år.
  • Medlem med ansvar for koordinering med amatør-tours (Fairway Cup) og koordinering af amatør DM sammen med arrangørerne.
  • Medlem med ansvar for udvikling af ungdomsafdeling og ungdomsaktiviteter.
  • Medlem med ansvar for planlægning og koordinering af klubnetværk.

Kontakt gerne DFSU Disc Golf såfremt du gerne vil høre nærmere om mulighederne for at gøre en forskel i dansk disc golf. Kontakt Dennis Thygesen – formand-hovedbestyrelsen@dfsu.dk

DFSU danske amatørmesterskaber fastlagt

Så kom DFSU danske amatørmesterskaber også på plads i kalenderen. Turneringen bliver afholdt d. 20. – 22. september af Disc Connection. Turneringen afholdes på Greve Disc Golfs 18-hullers bane.

Turneringen bliver spillet med golf start alle dage (3 x 18 huller), hvilket betyder at turneringen kan rumme 175 deltagere. Alle rækker i retningslinjerne for afholdelse af amatørmesterkaberne vil blive udbudt.

Samarbejdet med Tune kursuscenter betyder, at der vil være gode overnatningsmuligheder og forplejning.

DFSU er glade for at have kalenderen på plads for den kommende sæson. Mere info følger, men sæt allerede kryds i kalenderen nu. Tilmelding forventes at åbne to måneder før turneringen.