DDGU Danish Tour info

Fra 2020 sæsonen og frem prøver DDGU at strømline processen for bud på afholdelse af Danish Tour-events, DM og eventuelle regionale mesterskaber.
Vi satser på at afholde max 5 afdelinger af DT samt DM.

Således ønsker DDGU, at modtage bud på afholdelse af DT/DM/regionale mesterskaber senest 1. januar kl 12, og vi vil så vidt som muligt have sæsonen for 2020 på plads d. 4/1-2020.

Er der ikke kommet bud nok inden deadline d. 1. januar modtager vi fortsat naturligvis bud, efter først til mølle-modellen.

Bud behøver ikke at indeholde ret meget mere end datoer for hvornår man har mulighed for at afholde en turnering (helst mere end een dato, så der ikke opstår overlap med andre turneringer, hvilken tier man ønsker at afholde (B-tiers foretrækkes for DT-events, men for mulige nye arrangører, der vil bruge et sådan et event til at få lidt mere turnerings-erfaring er C-tier også OK. DM skal afholdes som B-tier).

Desuden, hvis man spiller på et helt nyt banelayout, så skal eventuelt banekort og tee-skilte/beskrivelse af hullerne fremsendes.

Det skal også fremhøves, at 2-dages turneringer foretrækkes frem for 1-dages turneringer, så der er lidt mere at rejse efter.

DT spilles efter stort set samme retningslinier som for DT2019 – der vil komme meget lidt justeringer i forbindelse med udbetalingstabellen, samt rating-grænser der rettes mere ind efter nutidige PDGA-retningslinier. (30% af gebyrer til klubben, 15% til samlede præmier, 55% til præmier til selve turneringen).

For DM vil retningslinierne stort set følge tidligere år, dog arbejdes der fortsat på, at få renskrevet retningslinierne for disse, så de kan stå helt alene, og også her vil udbetalingstabellerne blive justeret.

MP55-divisionen udgår for både DT-events og DM, og da ratinggrænserne for amatør-divisionerne rettes ind efter PDGAs grænser for disse (MA3, max 900, MA2 max 935 og MA1 max 970) kan det tænkes, at enten MA1 eller MA2 vil udgå også (langt den største del af de spillere der hidtil har spillet MA2 hører rating-mæssigt hjemme i MA3-divisionen), men dette er endnu ikke fastlagt.

Bud bedes sendt til bestyrelsen@ddgu.dk – vi ser frem til at høre fra jer – vi har hørt om flere der står på spring til en spændende 2020-sæson!

 

I nedenstående kalender (opdateres løbende) fremgår de arrangementer unionen er
informeret omkring: Turneringskalender