DM individuelt

DDGU Danish Championships 2019
Individuelt DM i disc golf 2019 afholdes i på Gram Slot i weekenden 7-8. september.

Turneringssiden gik live i slutningen af maj 2019 og kan findes her: https://www.discgolfdm2019.dk/home/

Tilmeldingen er nu åben og findes her: https://discgolfmetrix.com/981061

Nedenstående retningslinier er med forbehold for ændringer til 2019

Retningslinjer for individuelt DM i Disc Golf (tillempet for 2019 – der tages forbehold for fejl)

– Turneringen er åben for alle danske statsborgere, samt udlændinge bosat i Danmark med medlemskab af DDGU. En udlænding regnes for værende bosat i Danmark når personen har haft fast bopæl i Danmark i minimum 1 år.
– Der skal være minimum 4 deltagere tilmeldt for at en række oprettes officielt. Følgende rækker tilbydes:

Division   Tee Kvalifikationskrav
Open MPO Lang Ingen
Women FPO Kort Alle kvinder
MP40+ MP40 Lang Født i 1979 eller før
MP50+ MP50 Kort Født i 1969 eller før
MP55+* MP55 Kort Født i 1964 eller før
Junior U18 MJ18 Kort Født i 2002 eller senere
AM Advanced MA1 Lang PDGA Status = Amatør
AM Intermediate MA2 Kort PDGA Rating < 935
AM Recreational** MA3 Kort PDGA Rating < 900

– *MP55+ er kun med som test-division i 2019, da den også var udbudt til DT. Forvent den udgår igen fra 2020 og frem, da der tilsyneladende ikke er nogen i divisionen der bruger de rating point de optjener der til udenlandske turneringer.

– *MA3 udbydes fra 2020 og frem.

– Tilmeldingen åbnes først for de bedste spillere ud fra PDGA-rating, derefter for lavere ratede spillere for til sidst at gives fri for alle. Følgende min. PDGA-rating er gældende for tilmelding i de forskellige faser.

Stage 1: MPO 935, MP40 920, MP50/MP55 850, FPO 700, MJ18 700, MA1* 935 (test!)
Stage 2: MPO 875, MP40 850, MP50/MP55 800, FPO 700, MJ18 700, MA1 875, MA2 910, MA3 850
Stage 3: Ingen begrænsninger

* MA1 rykkes til stage 2 i 2020 og frem, da der ikke var nogen MA1’ere der benyttede sig af muligheden for at melde sig til stage 1, og det gav unødig forvirring omkring tilmelding i MA2 og ned.

– Der er i alt 90 pladser til DM – lige for 2019 er der kun 5 wildcards, som uddeles i samarbejde mellem DDGU og arrangøren. Fra 2020 og frem vil der igen være 10 wilcards, der sigtes uddelt senest en måned før turneringen, såfremt der måtte være venteliste.

– Turneringsgebyret er 400 kr. i alle rækker.

– 30% af turneringsgebyrerne går til klubben til afholdelse af turneringen mm. (dog minimum 2000 kr.)*.

– 70% af de samlede turneringsgebyrer går til præmier. Såfremt der findes merch sponsoroater kan der overføres penge fra AM-rækkerne, således at i Am-rækkerne går ned til 50% af gebyret til præmier i rækken, mens op til 20% kan  overføres til de øvrige rækker, primært Open. I AM og Junior består præmierne af gavekort/sponsorpræmier. I alle øvrige rækker er der kontante præmier.*
(* de 30% til klubben inkluderer de 10% DDGU tidligere skulle have – disse penge kan bl.a. bruges til at dække udgifter til trofæer og andre udgifter der måtte være til afholdelse af turneringen)

– DDGU sørger for udregning og klargøring af præmier, og overrækker vandrepokaler.

– Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol eller euforiserende stoffer før, under og mellem runderne. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning uden refusion af deltagergebyr.

– Rygning (herunder også e-cigaretter) under runderne skal begrænses til et minimum, og bør udelukkende finde sted når der er ophold i spillet og under behørig hensyntagen til øvrige deltagere.

– DM 2019 sanktioneres som PDGA International Tour Event B-tier og afholdes over 3 runder (2 runder lørdag og 1 runde søndag – se linket til turneringen oven for)

– Det er op til den enkelte arrangør om der skal afholdes en finale. Se programmet og retningslinierne for den enkelte DM-afdeling.

– Alle rækker (med min. 4 tilmeldte spillere) spiller 5 hullers finale med flyvende start. TD afgør rækkefølgen på finalegrupperne, dog spiller Open sidst.

– I 1. runde inddeles grupper efter tee og lodtrækning, i 2. runde efter tee og score. I de resterende runder inddeles grupperne efter række og score. Ved lighed i score, bruges bedste score i foregående runde.

Registrering foregår gennem Discgolfmetrix. DDGU afholder for nu udgifterne til anvendelse af premium-udgave af metrix samt sanktionering af turneringen i forhold til PDGA.

Præmiefordeling

Der uddeles præmier efter samme nøgle som anvendes til den enkelte afdeling til DT.

– I hver oprettet række med fire eller flere deltagere uddeles præmier efter nedenstående tabel (hvor antal deltagere står som kolonner og placering som rækker).

– Alle præmier rundes altid OP til nærmeste 10 kr. Se eksempel 4 sidst i dette dokument for udregning af præmier.

– Turneringsarrangøren skal tilbyde gavekort, merchandise el. lign. til deltagere, der ikke har et Pro-medlemskab af PDGA, men som deltager i en Pro-række (MPO, FPO, MPM, MPG) og placerer sig til at modtage pengepræmier, hvis deltageren ønsker det.

– I AM Advanced (MA1) uddeles der gavekort i overensstemmelse med ovenstående tabel. I AM Intermediate (MA2) og Junior (MJ18) uddeles der sponsorpræmier i form af disc eller andet merchandise til samme antal spillere. Der kan evt. suppleres med gavekort til vinderen/top 3.

– I Junior (MJ18) må præmierne gerne fordeles på flere spillere, end angivet i tabellen.

– sponseret merchandise kan anvendes til præmier til MA2/MJ18, CTP, HiO-præmier eller andet

 jf ovenstående.

– Såfremt der ikke kan skaffes en præmiesponsor, kan præmierne (til MA2/MJ18) udgøres af gavekort som i AM Advanced (MA1).

4 5-7 8-11 12-15 16-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-90
1 100% 60% 45% 38% 35% 30% 27% 26% 25% 25%
2 40% 30% 25% 20% 20% 20% 19% 19% 18%
3 25% 20% 18% 17% 15% 14% 14% 14%
4 17% 15% 13% 12% 12% 11% 10%
5 12% 11% 10% 10% 9% 8%
6 9% 9% 8% 7% 7%
7 7% 6% 6% 6%
8 5% 5% 5%
9 4% 4%
10 3%

– Evt. yderligere sponsorpræmier i form af penge eller ”merchandise” tæller ikke med i regnskabet i pengepræmierne, men anses blot som ekstra præmier til glæde for deltagerne. De kan f. eks. gives som Hole-In-One eller Closest-To-Pin præmier, eller de kan lægges oveni de samlede pengepræmier for turneringen (ved penge-sponsorater), og fordeles som turneringsarrangøren ønsker. Turneringsarrangøren/den arrangerende klub må altså ikke inddrage sponsorpræmierne som overskud til sig selv eller klubben eller bruge dem til at dække evt. udgifter, ifm. turneringen. Overskuddet må derfor i alle tilfælde maksimalt udgøre de 30%, som angivet i kapitlet om gebyrer herover.

Der henvises til International Program Guide i forhold til pengesponsorater.

 

Administration

– Før turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver:

  1. Sikre at TD’s PDGA medlemskab er betalt og gyldigt – der kræves PDGA-medlemskab af turneringslederen (TD) på PDGA International Tour Event turneringer 
  2. Sikre at TD har bestået PDGA Official Exam (DDGU refunderer udgiften).
  3. Tilbyde tilmelding via eget website/discgolfmetrix med alle oplysninger i god tid. 
  4. Koordinere med den ansvarlige for DiscgolfMetrix i god tid inden registrering/tilmelding starter, og opgive informationer om antal deltagere, registreringsperiode, evt. tilkøb som frokost, overnatning og lign.

– Efter turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver:

  1. Benyttes Discgolfmetrix kan turneringsarrangøren selv indtaste scores i metrix, hvor stilling og grupper automatisk oprettes – upload resultater og payouts til PDGA. 
  2. Ved B-tiers og over skal den enkelte arrangør selv udfylde nøjagtig TD-rapport der også angiver finanser – for C-tiers er absolut minimum påkrævet at vide hvor meget der er udbetalt i PRO-rækkerne, og hvem der evt har modtaget gavekort i stedet for penge. Kontakt PDGA koordinator for hjælp til dette skulle det blive nødvendigt.
  3. Indbetale evt gebyrer til DDGU (for 2019 er disse 0%)

– Ifm. turneringen tager DDGU/Tourgrouppen sig af flg. opgaver:

  1. At sanktionere turneringeren som PDGA International Tour Event turneringer B-tier 
  2. Assistere turneringsarrangøren i opsætning af Metrix – for 2019 har vi haft en rabat-aftale med Discgolfmetrix, som gør, at det  DDGU der skal sætte turneringen op initielt.
  3. Samme aften som turneringen slutter at sikre at TD/Arrangør har uploadet resultater/payouts PDGA’s website (eller assistere med dette), så der kan linkes fra www.ddgu.dk til de officielle resultater.

– Hvor intet andet er nævnt herover, følges retningslinjerne for DDGU Danish Tour.