DM individuelt

Danish Championships 2016 – presented by DGA

Individuelt DM i disc golf 2016 afholdes på banen i Valbysparken, København over 2 dage d. 24.-25. september. Registreringen forventes åbnet d. 8. august via Scorekeeper

DGA-Banner-logoRetningslinier for individuelt DM i Disc Golf (2016)

– Turneringen er åben for alle danskere, samt udlændinge bosat i Danmark med medlemskab af DDGU. En udlænding regnes for værende bosat i Danmark hvis han/eller hun har opholds-/arbejdstilladelse på min. et (1) år.
-Kun danske statsborgere eller spillere med dansk pas kan deltage i finaler.

– Der skal være minimum 4 deltagere tilmeldt for at en række oprettes officielt. Følgende rækker tilbydes:

Division   Tee Kvalifikationskrav
Open MPO Hvid Ingen
Women FPO Gul Alle kvinder
Master MPM Hvid Født i 1976 eller før
Grandmaster MPG Gul Født i 1966 eller før
Junior U18 MJ1 Gul Født i 1998 eller senere
AM Advanced MA1 Hvid PDGA Rating < 935
AM Intermediate MA2 Gul PDGA Rating < 900

– Yderligere rækker kan oprettes ved forespørgsel og min. 4 deltagere.

– Tilmeldingen åbnes først for de bedste spillere  målt på PDGA-rating, derefter for lavere ratede spillere for til sidst at gives fri for alle. Følgende min. PDGA-rating er gældende for tilmelding i de forskellige faser.

Stage 1: MPO 935, MPM 900, MPG 850, FPO 700, MJ1 700
Stage 2: MPO 900, MPM 850, MPG 800, FPO 700, MJ1 700, MA1 900, MA2, 850
Stage 3: Ingen begrænsninger

– Der er i alt 90 pladser til DM, hvoraf de 10 pladser uddeles som Wild Cards af DDGU.

– Turneringsgebyret er 300 kr. i alle rækker.

– 10% af turneringsgebyrerne minus sanktioneringen til PDGA går til DDGU til administration og gravering af pokaler.

– 20% af turneringsgebyrerne går til klubben til afholdelse af turneringen mm. (dog minimum 2000 kr.).

– 70% af de samlede turneringsgebyrer går til præmier. I Am-rækkerne går 50% af gebyret til præmier i rækken, mens de resterende 20% overføres til de øvrige rækker, primært Open. I AM og Junior består præmierne af gavekort/sponsorpræmier. I alle øvrige rækker er der kontante præmier.

– DDGU sørger for udregning og klargøring af præmier, og overrækker vandrepokaler.

– Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol eller euforiserende stoffer før, under og mellem runderne. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning uden refusion af deltagergebyr.

– Rygning under runderne skal begrænses til et minimum, og bør udelukkende finde sted når der er ophold i spillet og under behørig hensyntagen til øvrige deltagere.

– DM sanktioneres som PDGA International Tour Event B-tier efter gældende regler, og afholdes over 2 dage. Der spilles 4 runder af minimum 18 huller.

– Alle rækker spiller 5 hullers finale med flyvende start. TD afgører rækkefølgen på finalegrupperne, dog spiller Open sidst.

– I 1. runde inddeles grupper efter tee oglodtrækning, i 2. runde efter tee og score. I de resterende runder inddeles grupperne efter række og score. Ved lighed i score, bruges bedste score i foregående runde.

– Hvor intet andet er nævnt herover, følges retningslinierne for DDGU Danish Tour.