DM individuelt

DDGU Danish Championships 2017

Individuelt DM i disc golf 2017 afholdes på banen i Tilst Bypark, Aarhus over 2 dage d. 9.-10. september. Registreringen er åben på dmidiscgolf.dk og Scorekeeper

 

Retningslinjer for individuelt DM i Disc Golf (2017)

– Turneringen er åben for alle danske statsborgere, samt udlændinge bosat i Danmark med medlemskab af DDGU. En udlænding regnes for værende bosat i Danmark når personen har haft fast bopæl i Danmark i minimum 1 år.
– Der skal være minimum 4 deltagere tilmeldt for at en række oprettes officielt. Følgende rækker tilbydes:

Division   Tee Kvalifikationskrav
Open MPO Lang Ingen
Women FPO Kort Alle kvinder
Master MPM Lang Født i 1977 eller før
Grandmaster MPG Kort Født i 1967 eller før
Junior U18 MJ1 Kort Født i 1999 eller senere
AM Advanced MA1 Lang PDGA Rating < 935
AM Intermediate MA2 Kort PDGA Rating < 900

– Yderligere rækker kan oprettes ved forespørgsel og min. 4 deltagere.

– Tilmeldingen åbnes først for de bedste spillere ud fra PDGA-rating, derefter for lavere ratede spillere for til sidst at gives fri for alle. Følgende min. PDGA-rating er gældende for tilmelding i de forskellige faser.

Stage 1: MPO 935, MPM 920, MPG 850, FPO 700, MJ1 700
Stage 2: MPO 875, MPM 850, MPG 800, FPO 700, MJ1 700, MA1 875, MA2, 875
Stage 3: Ingen begrænsninger

– Der er i alt 90 pladser til DM, hvoraf de 10 pladser uddeles som Wild Cards af DDGU.

– Turneringsgebyret er 400 kr. i alle rækker.

– 10% af turneringsgebyrerne minus sanktioneringen til PDGA går til DDGU til administration og gravering af pokaler.

– 20% af turneringsgebyrerne går til klubben til afholdelse af turneringen mm. (dog minimum 2000 kr.).

– 70% af de samlede turneringsgebyrer går til præmier. I Am-rækkerne går 50% af gebyret til præmier i rækken, mens de resterende 20% overføres til de øvrige rækker, primært Open. I AM og Junior består præmierne af gavekort/sponsorpræmier. I alle øvrige rækker er der kontante præmier.

– DDGU sørger for udregning og klargøring af præmier, og overrækker vandrepokaler.

– Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol eller euforiserende stoffer før, under og mellem runderne. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning uden refusion af deltagergebyr.

– Rygning (herunder også e-cigaretter) under runderne skal begrænses til et minimum, og bør udelukkende finde sted når der er ophold i spillet og under behørig hensyntagen til øvrige deltagere.

– DM sanktioneres som PDGA International Tour Event B-tier efter gældende regler, og afholdes over 2 dage. Der spilles 4 runder af minimum 18 huller.

– Alle rækker (med min. 4 tilmeldte spillere) spiller 5 hullers finale med flyvende start. TD afgører rækkefølgen på finalegrupperne, dog spiller Open sidst.

– I 1. runde inddeles grupper efter tee og lodtrækning, i 2. runde efter tee og score. I de resterende runder inddeles grupperne efter række og score. Ved lighed i score, bruges bedste score i foregående runde.

– Hvor intet andet er nævnt herover, følges retningslinierne for DDGU Danish Tour.