DM individuelt

DDGU Danish Championships 2021

DDGU Danish Championships 2021 afholdes af Discgolf Vest på banen i Momhøje 3-5. september.

Link til turneringssite: http://turnering.discgolf-vest.dk

Link til tilmelding på metrix: https://discgolfmetrix.com/1768673&view=info

 

Retningslinjer for individuelt DM i Disc Golf (der tages forbehold for fejl)

– Turneringen er åben for alle danske statsborgere, samt udlændinge bosat i Danmark med medlemskab af en klub der er medlem af DDGU. En udlænding regnes for værende bosat i Danmark når personen har haft fast bopæl i Danmark i minimum 1 år.
– Der skal være minimum 4 deltagere tilmeldt for at en række oprettes officielt. Følgende rækker tilbydes:

Division   Tee* Kvalifikationskrav
Open MPO Lang Ingen
Women FPO Kort Alle kvinder
MP40+ MP40 Lang Født i 1981 eller før
MP50+ MP50 Kort Født i 1971 eller før
Junior U18 MJ18 Kort Født i 2002 eller senere
AM Advanced MA1 Lang PDGA status = AM
Female Advanced FA1 Kort PDGA Status = AM

* Der udbydes til DM samme divisioner som til Danish Tour. Der vil kun være officielle titler i disse divisioner, men den enkelte turneringsarrangør kan, såfremt der er plads i feltet, vælge at lade flere divisioner deltage (sålænge der er mindst 90 pladser i de officielle rækker).

– Tilmeldingen åbnes først for de bedste spillere ud fra PDGA-rating, derefter for lavere ratede spillere for til sidst at gives fri for alle. Følgende min. PDGA-rating er gældende for tilmelding i de forskellige faser.

Stages følger stages for DT2021.

– Antal pladser afgøres af afholdelsesform, men der vil være minimum 90 pladser

– Der er 10 wilcards pr 90 spillere, der sigtes uddelt senest en måned før turneringen, såfremt der måtte være venteliste.

– Turneringsgebyret er minimum 300kr uanset række – dette fastsættes endeligt af den arrangør der afholder DM.

– 30% af turneringsgebyrerne går til klubben til afholdelse af turneringen mm. (dog minimum 2000 kr.)*.

– 70% af de samlede turneringsgebyrer går til præmier. Såfremt der findes merch sponsorater kan der overføres penge fra AM-rækkerne, således at i Am-rækkerne går ned til 50% af gebyret til præmier i rækken, mens op til 20% kan  overføres til de øvrige rækker, primært Open. I AM og Junior består præmierne af gavekort/sponsorpræmier. I alle øvrige rækker er der kontante præmier.
(* de 30% til klubben inkluderer de 10% DDGU tidligere skulle have – disse penge kan bl.a. bruges til at dække udgifter til trofæer og andre udgifter der måtte være til afholdelse af turneringen)

Der uddeles kun vandrepokal til MPO, hvor alle andre rækker får pokal til evigt eje – gravering af vandrepokal afholder DDGU udgiften til.

– Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol eller euforiserende stoffer før, under og mellem runderne (ved mere end een runde per dag). Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning uden refusion af deltagergebyr.

– Rygning (herunder også e-cigaretter) under runderne skal begrænses til et minimum, og bør udelukkende finde sted når der er ophold i spillet og under behørig hensyntagen til øvrige deltagere.

– DM sanktioneres som PDGA International Tour Event B-tier og afholdes som minimum over 3 runder.

– Det er op til den enkelte arrangør om der skal afholdes en finale ud over de 3 runder. Se programmet og retningslinierne for den enkelte DM-afdeling på turneringssitet.

– Gruppeindeling foregår efter PDGAs retningslinier angivet i International Program Guide, dog med den undtagelse at der i 1. runde vil være tilfældige grupper inden for samme tee, på tværs af divisioner.

Registrering foregår gennem Discgolfmetrix. DDGU afholder i 2021 udgifterne til anvendelse af premium-udgave af metrix samt sanktionering af turneringen i forhold til PDGA.

Præmiefordeling

Der uddeles præmier efter samme nøgle som anvendes til den enkelte afdeling til DT.

– I hver oprettet række med fire eller flere deltagere uddeles præmier efter nedenstående tabel (hvor antal deltagere står som kolonner og placering som rækker). Det er op til den enkelte TD, om man vil dele præmier ud i rækker med færre end 4 deltagere.

– Alle præmier rundes altid OP til nærmeste 5kr. Se eksempel 4 sidst i dette dokument for udregning af præmier.

– Turneringsarrangøren skal tilbyde gavekort, merchandise el. lign. til deltagere, der ikke har et Pro-medlemskab af PDGA, men som deltager i en Pro-række (MPO, FPO, MP40, MP50) og placerer sig til at modtage pengepræmier, hvis deltageren ønsker det.

– I MA1/FA1 uddeles der gavekort i overensstemmelse med ovenstående tabel, evt suppleret op med merchandize.

I Junior (MJ18) uddeles der sponsorpræmier i form af disc eller andet merchandise til samme antal spillere. Der kan evt. suppleres med gavekort til vinderen/top x.

– I Junior (MJ18) må præmierne gerne fordeles på flere spillere, end angivet i tabellen.

– sponseret merchandise kan anvendes til præmier til MA1/FA1/MJ18, CTP, HiO-præmier eller andet

 jf ovenstående.

Nedenstående tabel er kun vejledende. Der henvises til payout-sektionen i Tournament Manger. Der anbefales udbetalingsdybde på 30%, men denne må også gerne være dybere.

4 5-7 8-11 12-15 16-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-90
1 100% 60% 45% 38% 35% 30% 27% 26% 25% 25%
2 40% 30% 25% 20% 20% 20% 19% 19% 18%
3 25% 20% 18% 17% 15% 14% 14% 14%
4 17% 15% 13% 12% 12% 11% 10%
5 12% 11% 10% 10% 9% 8%
6 9% 9% 8% 7% 7%
7 7% 6% 6% 6%
8 5% 5% 5%
9 4% 4%
10 3%

– Evt. yderligere sponsorpræmier i form af ”merchandise” tæller ikke med i regnskabet i pengepræmierne, men anses blot som ekstra præmier til glæde for deltagerne. De kan f. eks. gives som Hole-In-One eller Closest-To-Pin præmier, eller fordeles som turneringsarrangøren ønsker. Turneringsarrangøren/den arrangerende klub må altså ikke inddrage sponsorpræmierne som overskud til sig selv eller klubben eller bruge dem til at dække evt. udgifter, ifm. turneringen. Overskuddet må derfor i alle tilfælde maksimalt udgøre de 30%, som angivet i kapitlet om gebyrer herover.

Der henvises til International Program Guide i forhold til pengesponsorater.

 

Administration

– Før turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver:

  1. Sikre at TD’s PDGA medlemskab er betalt og gyldigt – der kræves PDGA-medlemskab af turneringslederen (TD) på PDGA International Tour Event turneringer 
  2. Sikre at TD har bestået PDGA Official Exam (DDGU refunderer udgiften).
  3. Tilbyde tilmelding via eget website/discgolfmetrix med alle oplysninger i god tid. 
  4. Koordinere med den ansvarlige for DiscgolfMetrix i god tid inden registrering/tilmelding starter, og opgive informationer om antal deltagere, registreringsperiode, evt. tilkøb som frokost, overnatning og lign.

– Efter turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver:

  1. Benyttes Discgolfmetrix kan turneringsarrangøren selv indtaste scores i metrix, hvor stilling og grupper automatisk oprettes – upload resultater og payouts til PDGA. 
  2. Ved B-tiers og over skal den enkelte arrangør selv udfylde nøjagtig TD-rapport der også angiver finanser – for C-tiers er absolut minimum påkrævet at vide hvor meget der er udbetalt i PRO-rækkerne, og hvem der evt har modtaget gavekort i stedet for penge. Kontakt PDGA koordinator for hjælp til dette skulle det blive nødvendigt.
  3. Indbetale evt gebyrer til DDGU (for 2019+20 er disse 0%)

– Ifm. turneringen tager DDGU/Tourgrouppen sig af flg. opgaver:

  1. At sanktionere turneringeren som PDGA International Tour Event turneringer B-tier 
  2. Assistere turneringsarrangøren i opsætning af Metrix
  3. Samme aften som turneringen slutter at sikre at TD/Arrangør har uploadet resultater/payouts PDGA’s website (eller assistere med dette), så der kan linkes fra www.ddgu.dk til de officielle resultater.