DM individuelt

DDGU Danish Championships 2019
Individuelt DM i disc golf 2019 afholdes i på Gram Slot i weekenden 7-8. september.

Turneringssiden gik live i slutningen af maj 2019 og kan findes her: https://www.discgolfdm2019.dk/home/

Tilmelding påregnes at åbne 1. juli.

Nedenstående retningslinier er med forbehold for ændringer til 2019.

Retningslinjer for individuelt DM i Disc Golf (tillempet for 2018)

– Turneringen er åben for alle danske statsborgere, samt udlændinge bosat i Danmark med medlemskab af DDGU. En udlænding regnes for værende bosat i Danmark når personen har haft fast bopæl i Danmark i minimum 1 år.
– Der skal være minimum 4 deltagere tilmeldt for at en række oprettes officielt. Følgende rækker tilbydes:

Division   Tee Kvalifikationskrav
Open MPO Lang Ingen
Women FPO Kort Alle kvinder
Master MP40 Lang Født i 1978 eller før
Grandmaster MP50 Kort Født i 1968 eller før
Junior U18 MJ18 Kort Født i 2000 eller senere
AM Advanced MA1 Lang PDGA Rating < 935
AM Intermediate MA2 Kort PDGA Rating < 900

– Yderligere rækker kan oprettes ved forespørgsel og min. 4 deltagere.

– Tilmeldingen åbnes først for de bedste spillere ud fra PDGA-rating, derefter for lavere ratede spillere for til sidst at gives fri for alle. Følgende min. PDGA-rating er gældende for tilmelding i de forskellige faser.

Stage 1: MPO 935, MP40 920, MP50 850, FPO 700, MJ18 700
Stage 2: MPO 875, MP40 850, MP50 800, FPO 700, MJ18 700, MA1 875, MA2, 875
Stage 3: Ingen begrænsninger

– Der er i alt 90 pladser til DM, hvoraf de 10 pladser uddeles som Wild Cards af DDGU.

– Turneringsgebyret er 400 kr. i alle rækker.

– 10% af turneringsgebyrerne minus sanktioneringen til PDGA går til DDGU til administration og gravering af pokaler.

– 30% af turneringsgebyrerne går til klubben til afholdelse af turneringen mm. (dog minimum 2000 kr.)*.

– 70% af de samlede turneringsgebyrer går til præmier. I Am-rækkerne går 50% af gebyret til præmier i rækken, mens de resterende 20% overføres til de øvrige rækker, primært Open. I AM og Junior består præmierne af gavekort/sponsorpræmier. I alle øvrige rækker er der kontante præmier.*
(* de 30% til klubben inkluderer de 10% DDGU tidligere skulle have – disse penge kan bl.a. bruges til at dække udgifter til trofæer og andre udgifter der måtte være til afholdelse af turneringen)

– DDGU sørger for udregning og klargøring af præmier, og overrækker vandrepokaler.

– Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol eller euforiserende stoffer før, under og mellem runderne. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning uden refusion af deltagergebyr.

– Rygning (herunder også e-cigaretter) under runderne skal begrænses til et minimum, og bør udelukkende finde sted når der er ophold i spillet og under behørig hensyntagen til øvrige deltagere.

– DM 2018 sanktioneres som PDGA International Tour Event B-tier og afholdes over 3 runder (2 runder lørdag og 1 runde søndag – se linket til turneringen oven for)

– Alle rækker (med min. 4 tilmeldte spillere) spiller 5 hullers finale med flyvende start. TD afgør rækkefølgen på finalegrupperne, dog spiller Open sidst.

– I 1. runde inddeles grupper efter tee og lodtrækning, i 2. runde efter tee og score. I de resterende runder inddeles grupperne efter række og score. Ved lighed i score, bruges bedste score i foregående runde.

– Hvor intet andet er nævnt herover, følges retningslinjerne for DDGU Danish Tour.