Danish Tour 2021 – Presented by Latitude64

DDGU Danish Tour 2021 forventes afviklet under samme retningslinier som DT2020, dog med mulighed for ændring i udbudet af divisioner og rating-grænser i forbindelse med tilmelding. De endelige retningslinier publiceres senest ugen efter DM2020.

DDGU vil som udgangspunkt fortsat afholde udgifterne til sanktionering samt Metrix.

DDGU Danish Tour 2021 er sponsoret af Latitude64 i samarbejde med Disc Golf Solution og Frisbeegolf Bane DK.

De enkelte afdelinger er velkomne til at have deres egne sponsorer, sålænge de ikke konflikter med hovedsponsorerne.

DDGU modtager allerede nu bud på afholdelse af DM/DT/SM/JM for 2021-sæsonen – læs mere herhttp://wp.ddgu.dk/?page_id=274