Årets Ildsjæl

“Årets Ildsjæl” gennem tiderne

2019: Kasper Andersen – For kæmpe indsats i forbindelse med udbredelsen af kendskab til sporten bl.a. gennem arrangementer på Kongelundsfortet og indendøres-arrangementer. Kasper yder desuden en fantastisk indsats i forbindelse med ansøgning af kunst-tees til Valbyparken.
2017: Lars Lau Jensen
2016: René Mikkelsen
2015: René Mikkelsen

Omkring kåringen af Årets Ildsjæl
Hvert år, når sommersæsonen i disc golf er slut, kårer Dansk Disc Golf Unions bestyrelse Årets Ildsjæl. Personen der kåres, er den disc golfer i Danmark som på anden vist end spillemæssigt har præsteret noget ekstraordinært i løbet af sommersæsonen for sin lokale klub eller sporten generelt.
 
Vær selv med til at nominere og stemme
Du kan selv være med til at nominere Årets Ildsjæl. Har du således et forslag til, hvem du synes, der skal nomineres, kan du pr. e-mail (bestyrelsen@ddgu.dk) frit indsende dit forslag med begrundelse til Dansk Disc Golf Unions bestyrelse. Forslag med begrundelse skal være bestyrelsen i hænde senest 31/10 og skal minimum indeholde det fulde navn på den spiller, der nomineres samt begrundelse for, hvorfor spilleren nomineres.

Den endelige kåring
Imens den offentlige afstemning for Årets Spiller og Årets Rookie forløber vil bestyrelsen vurdere de indsente nomineringer til Årets Ildsjæl og offentliggøre den valgte person samtidig med at ÅP og ÅR offentliggøres.