Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Da der på den ordinære generalforsamling den 3. marts, ikke kunne vælges en ny bestyrelse, da der ikke var nogle opstillede kandidater, og ingen af de tilstedeværende ønskede at stille op, er det nødvendigt at afholde en ekstraordinær genraforsamling. Kan der ikke findes en bestyrelse til at tage over, vil det være nødvendigt at tage skridt til at opløse DDGU.  Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med Aalborg Open d. 7 april. kl. 19 (eller så hurtigt som muligt herefter, i forhold til afviklingen af 2. runde af turneringen) DDGU byder i den forbindelse på Pizza og en øl/vand til deltagere på generalforsamlingen. Det vil være nødvendigt at tilmelde sig til Pizza på dagen, hvor der vil blive ophængt en liste. For at deltage/stemme på generalforsamlingen, kræver det at dit medlemskab af DDGU er betalt for 2018. Har du endnu ikke gjort det, kan du gøre det her: http://wp.ddgu.dk/?page_id=86
Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller har spørgsmål til det, kan du kontakte formanden.