Generalforsamling 2018

Dansk Disc Golf Unions generalforsamling afholdes den 3. marts på Nordager 22, Kolding, i lokaler hos Nplus (i den sorte bygning) Se nedenstående indkaldelse for dagsorden samt indkomne forslag.

I forhold til planlægning og forplejning, må man meget gerne underette undertegnede på formand@ddgu.dk, hvis man påtænker at deltage senest fredag.
Der er desværre ingen der endnu har valgt at stille op til bestyrelsen, hvorfor det er muligt at stille op på selve dagen. Siden den oprindelige udsendelse af indkaldelsen har Janek Lund valgt at trække sig fra posten som kasserer. Det betyder at alle poster i bestyrelsen skal besættes, hvilket vil sige minimum en formand samt 2 yderligere medlemmer, hvor en fungerer som kasserer ind til 2019. Undertegnede har valgt foreløbigt at trække sit kandidatur til bestyrelsen, men vil genoverveje det såfremt den kommende formand/bestyrelse ønsker det. Jeg vil dog naturligvis uanset stå til rådig for den kommende bestyrelse i forhold til overdragelse af det praktiske og administrative.

Download (PDF, 86KB)